Zakoupení první analýzy složení těla na přístroji InBody 230